Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Eslövs Simsällskap
Simidrott
Välkommen!

Välkommen till Eslövs simsällskap.


I menyerna längst upp på sidan hittar du information om din grupps aktiviteter, träningar m.m.

I menyn ovan hittar du allmän information om Eslövs simsällskap.

Saknar du något tar vi tacksamt emot detta via mail till kansliet.

Trevlig Läsning!


Eslövs Simsällskap!


Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!

Med anledning av strängare restriktioner Covid-19
2020-11-16 21:02
Vi vill informera om Eslövs Simsällskaps hållning jämfört de strängare restriktioner som myndigheterna presenterade idag 16NOV att träda ikraft 24NOV.

Det tar säkert en stund innan alla kan översätta detta till sin verksamhet och ta nödvändiga beslut. Beslut som påverkar vidare i en kedja av intressenter. Styrelsen i samråd med chefstränare för Eslövs Simsällskap har tillsvidare denna hållning:

- Simträningar fortsätter tills nya direktiv eller rekommendationer kommer från Svenska Simförbundet eller det regionala simförbundet. Ev. beslut om förändringar till dagens upplägg för simträning görs därefter.

- Vi väljer dock att pausa landträningar inomhus redan med start v 47. Även detta beslut följs upp när mer detaljerade rekommendationer kommer.

Det förefaller osannolikt att det skall bli aktuellt att ta ställning till ev. tävlingsdeltagande ett tag framöver.

Vi får säkert skäl att återkomma inom kort, utöver att avvakta centrala direktiv har vi också att förhålla oss till beslut från kommuner och samarbetsklubbar.

Styrelsen ESS


Höstens träning så här långt och blicken framåt
2020-10-30 08:17

Hej alla ESS:are!


Vi skriver snart november, är mitt i höstens träningssäsong och påminns återigen att vi lever i en föränderlig värld som inte gör någons verksamhet eller liv enklare...


Vi konstaterar efter ca två månader, givet förutsättningarna för klubben med stängd hemmabassäng och en hela tiden överskuggande covid-19, att klubben och tränare lyckats planera en träningssäsong med i princip oförändrad träningstid som också inbegriper mycket vattentid. De yngre grupperna kämpar oförtrutet på i undervisningsbassängen på Karlsrobadet och äldre grupper delar sin tid mellan olika näraliggande badhus. Som klubb är vi tacksamma att det finns grannklubbar som tar emot oss med öppna armar och vi ser att förekommande samträning också ger en liten boost på träningarna. Fakturering för träningsavgifter för hösten tom OKT har gått ut till samtliga och vi följer upp med NOV-DEC under december månad.


Vi har en löpande dialog med badhusen för att kunna justera och komplettera träningstider, vilket ibland ger kort framförhållning för alla. Vi ber om ert tålamod när mail och upplagda pass i bokat.se kommer med kort varsel och ber alla att försöka anmäla sin planerade träningsnärvaro och kommunicera inom träningsgrupperna med resp. tränare. Som klubb är vi fortsatt glada att alla kämpar och ställer upp med att hantera de bekymmer logistik och träningstider ger. When the going gets tough, en ESS:are gets going... Tack!


Ingen har missat att restriktionerna i Skåne och Sverige skruvats åt och badhusen generellt stängt för allmänheten. Under några dagar har vi väntat på hur kommunerna skulle ställa sig till föreningslivet, men vi har besked tillsvidare att det kommer vara utan förändring för simklubbarna i resp. simhall. Detta betyder naturligtvis att vi ändå hela tiden riskbedömer vår verksamhet och följer rekommendationer från simförbundet. Vi påminner alla återigen om de avgörande faktorerna:

- Stanna hemma om du bara känner dig lite förkyld

- håll avstånd till andra

- Var noggrann med hygienen och tvätta händerna ofta och väl


För oss uppstår den största risken mellan träningspass i omklädningsrummen och hjälp tränarna och prata med era simmande barn om vikten av att inte tappa fokus på ovan allmänna råd.


Tyvärr ser vi att den främsta effekten av mer strikta restriktioner är att simtävlingar återigen ställs in. Läget får gillas, fokus på det vi kan påverka.


I dessa dagar hade vi traditionsenligt avhållit vårt stora arrangemang Novembersim, som i år då av dubbla skäl hade varit omöjligt och avslutningsvis några ord om status renoveringen innebassängen på Karlsrobadet: Vi har en dialog med kommunen, periodvis har den varit lite trög i syfte att få igenom vårt budskap om renoveringens nödvändiga omfattning. Fortsatt har vi dock stora förhoppningar om en betydligt bättre tränings- och tävlingsbassäng med allt det positiva det kommer kunna ge klubben. Senaste budet om "klar bassäng" är v 11 2021. Tills dess, håll andan uppe och hjälp oss att fortsätt göra det bästa för att våra simmande barn och ungdomar skall få den träning de behöver och förtjänar!


I slutet av denna termin planerar vi ett covid-19-säkert informationsmöte, i syfte att följa upp terminen, informera, lyssna på medlemmar och gemensamt rita upp planerna för 2021. Väl mött, detaljer kommer första halvan av november.


Allt gott, ta hand om er och ha en mysig allhelgonahelg!


STYRELSEN ESLÖVS SIMSÄLLSKAP

Höstens träning upplagd samt statusuppdatering om Karlsrobadet
2020-08-26 19:28

Nu har träningsscheman som gäller från v 36 (31AUG-) skickats ut till samtliga simgrupper!

Under AUG har tränargruppen gjort ett stort arbete med att skapa det bästa möjliga upplägg utifrån det besvärliga läge som råder samt de möjligheter som erbjuds med ledig bantid i andra bassänger inom rimligt avstånd.

Sammantaget ser vi att grupperna Crawl och Medley i huvudsak tränar i undervisningsbassängen inne på Karlsrobadet kompletterat med enstaka landträningar inomhus. För övriga grupper är det en variation av träning i våra grannkommuner Höör och Hörby kompletterat med landträning i Eslöv.

Från klubbens sida ser vi att en träningsvecka erbjuder bra och mycket träning i vatten, men har stor förståelse för att träning på annan ort samt de varierande tiderna kan innebära hinder. Vi hoppas dock att grupperna tillsammans med tränare kan hjälpas åt med samtransporter och dylikt. Klubben kommer löpande utvärdera utfallet och i möjligaste mån försöka justera efter detta. Detta kommunicerar vi inom respektive simgrupp.

I utskicken om träningsscheman från v 36 ber vi om svar på, och i vilken omfattning, ni kan simma med det träningsschema som gäller för gruppen. Vi ber om ett skyndsamt svar!

Under vecka 37 kommer vi inom varje grupp lansera en anmälningstjänst (app) där varje simmare/vårdnadshavare anmäler till kommande veckors träningspass. Detta underlättar för veckoplaneringen och ger oss också nödvändiga underlag till justering av träningsupplägg.

Klubben kommer under starten SEP fakturera ut träningsavgifter för perioden tom OKT, dvs 40% om SEP-OKT, 60% om träning har skett från AUG (-OKT).

Gällande Karlsrobadet är senaste informationen från kommunen att det renoverade Karlsobadet skall stå klart till v 8 2021. Vi har fortlöpande dialog med kommunen hur detta utvecklas.

Avslutningsvis, vi är så tacksamma för det tålamod och goda humör som medlemmar visar. Låt oss tillsammans försöka göra det allra bästa möjliga av den period vi går igenom! Välkomna till träningshösten!

Styrelsen ESS

 

Adressuppgifter träningsplatser:

UVB, Undervisningsbassängen, Karlsobadet, Eslöv

Ekenässkolan, Skolgatan 18, 241 31 Eslöv

Höör, Höörs Bad- och Sportcentrum, Friluftsvägen 11, 243 30 Höör

Hörby, Lågedammsbadet, Byggmästaregatan 6, 242 32 Hörby

Till medlemmar ESS, status inför hösten 2020
2020-07-30 16:34

Detta är en uppdatering av den information som lades ut 2020-06- 22.

Eslövs kommun har kommunicerat att inomhusbassängen på Karlsrobadet inte kommer vara tillgänglig under resterande del av 2020 som en följd av planerad renovering i höst. Kommunen kan ännu inte lämna besked på om det blir någon tältlösning över den mindre utebassängen. Utebassängerna kommer dock vara öppna under hela september.

ESS gör en planering av hösten utifrån ovan. Vi kommer att starta höstterminen enligt normal tidsplanering och för respektive simgrupper informera om träningsupplägget. Vi vill dock informera om hur den generella planeringen ser ut som vi i höst ser ske i ett par olika steg.

Vi kommer utnyttja utebassängen så länge den är tillgänglig och komplettera upp med landträning ute eller inne som ett steg 1.

I ett steg 2 ser vi i vilken omfattning vi kommer kunna erbjuda bassängtid inomhus. För de yngre grupperna (Crawlgrupper, Medley och Simiaden) kommer den i huvudsak bestå av den mindre undervisningsbassängen på Karlsrobadet.

För de äldre grupperna (SF1, SF2, Sumsim, Simfys och JSM) har vi pågående dialoger med grannkommuner och grannklubbar. I vilken omfattning vi kommer kunna addera bassängtid inomhus för dessa grupper återkommer vi till respektive grupp. Vi har tillförsikt i detta!

Klubben har beslutat att höstens träningsavgift kommer delas upp i två eller tre steg vartefter vi vet hur träningens omfattning och innehåll tar form.

Som kommunicerades senast, 2020 är en utmaning för oss, både då först Covid-19 och sedan då en helt indisponibel inomhusbassäng. Våren och sommaren avlöpte på ett bra sätt med många träningstimmar och glada och motiverade simmare. Klubben är tacksamma för den förståelse som medlemmar har visat och vi är övertygade att klubben med samma moral kan göra detta till en bra tränings- och (förhoppningsvis) tävlingshöst. För att därefter med en nyrenoverad inomhusbassäng längre fram lyfta och utvecklas med den kraft som lite motgång kan ge!

 

Vi kommer löpande informera vidare om hur hösten utvecklas och har ni frågor, skicka dem till kansliet@eslovssim.se, att. styrelsen.

 

Styrelsen ESS

Grupper och träningstider HT 20
2020-07-20 17:39
Hej alla!

Just nu uppdaterar vi gruppindelning och träningstider inför hösten 2020. Därför stämmer tider och grupper på hemsidan inte utan respektive grupp får i god tid innan gruppens träning börjar, ett mail med aktuella tider.

Väl mött
/tränargruppen

Nyheter från våra grupper
Det finns inga nyheter..