Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Eslövs Simsällskap
Simidrott
Välkommen!

Välkommen till Eslövs simsällskap.


I menyerna längst upp på sidan hittar du information om din grupps aktiviteter, träningar m.m.

I menyn ovan hittar du allmän information om Eslövs simsällskap.

Saknar du något tar vi tacksamt emot detta via mail till kansliet.

Trevlig Läsning!


Eslövs Simsällskap!


Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!

Till medlemmar ESS, status inför hösten 2020
2020-07-30 16:34

Detta är en uppdatering av den information som lades ut 2020-06- 22.

Eslövs kommun har kommunicerat att inomhusbassängen på Karlsrobadet inte kommer vara tillgänglig under resterande del av 2020 som en följd av planerad renovering i höst. Kommunen kan ännu inte lämna besked på om det blir någon tältlösning över den mindre utebassängen. Utebassängerna kommer dock vara öppna under hela september.

ESS gör en planering av hösten utifrån ovan. Vi kommer att starta höstterminen enligt normal tidsplanering och för respektive simgrupper informera om träningsupplägget. Vi vill dock informera om hur den generella planeringen ser ut som vi i höst ser ske i ett par olika steg.

Vi kommer utnyttja utebassängen så länge den är tillgänglig och komplettera upp med landträning ute eller inne som ett steg 1.

I ett steg 2 ser vi i vilken omfattning vi kommer kunna erbjuda bassängtid inomhus. För de yngre grupperna (Crawlgrupper, Medley och Simiaden) kommer den i huvudsak bestå av den mindre undervisningsbassängen på Karlsrobadet.

För de äldre grupperna (SF1, SF2, Sumsim, Simfys och JSM) har vi pågående dialoger med grannkommuner och grannklubbar. I vilken omfattning vi kommer kunna addera bassängtid inomhus för dessa grupper återkommer vi till respektive grupp. Vi har tillförsikt i detta!

Klubben har beslutat att höstens träningsavgift kommer delas upp i två eller tre steg vartefter vi vet hur träningens omfattning och innehåll tar form.

Som kommunicerades senast, 2020 är en utmaning för oss, både då först Covid-19 och sedan då en helt indisponibel inomhusbassäng. Våren och sommaren avlöpte på ett bra sätt med många träningstimmar och glada och motiverade simmare. Klubben är tacksamma för den förståelse som medlemmar har visat och vi är övertygade att klubben med samma moral kan göra detta till en bra tränings- och (förhoppningsvis) tävlingshöst. För att därefter med en nyrenoverad inomhusbassäng längre fram lyfta och utvecklas med den kraft som lite motgång kan ge!

 

Vi kommer löpande informera vidare om hur hösten utvecklas och har ni frågor, skicka dem till kansliet@eslovssim.se, att. styrelsen.

 

Styrelsen ESS

Grupper och träningstider HT 20
2020-07-20 17:39
Hej alla!

Just nu uppdaterar vi gruppindelning och träningstider inför hösten 2020. Därför stämmer tider och grupper på hemsidan inte utan respektive grupp får i god tid innan gruppens träning börjar, ett mail med aktuella tider.

Väl mött
/tränargruppen

Till medlemmar i ESS
2020-06-22 14:22

Inomhusbassängen på Karlsobadet stängdes under våren som alla säkert vet pga kakelskador och ett uppdagat renoveringsbehov. Kaklet som släppte var symptom på större skador. Projektet att renovera bassängen med 50 år på nacken blir stort och vi vet nu att inomhusbassängen kommer hållas stängd större delen av höstterminen 2020. Minst tom oktober månad är kommunicerat från kommunen, sannolikt längre.

 

Under sommaren kommer ESS i tät samordning med verksamheten på badet och kommunen jobba för att hitta lösningar för att mildra effekterna på höstens träningsverksamhet och vi kommer, när tydligare svar och lösningar finns, kommunicera med er medlemmar om hur hösten kommer ta sin form. 

 

Vi vet att utesäsongen kommer förlängas och vi vet att alternativ är uppe på bordet från kommunens sida. Vi är tillsammans med andra verksamheter viktiga intressenter i dialogerna.

 

2020, först med Covid-19 och därefter en stängd inomhusbassäng, är en stor prövning för ESS. Våren löste tränargruppen med hårt arbete och alternativ träning. När inomhusbassängen är färdigrenoverad har vi sannolikt en mycket fin bassäng. Till dess ber vi om medlemmars tålamod och vi har för avsikt att göra det allra bästa möjliga med höstens träning. Vi kommer under sommaren löpande informera och har ni frågor, skicka dem till kansliet@eslovssim.se, att. styrelsen.

 

Styrelsen ESS


Verksamheten i ESS under Covid-19/Corona. Uppdaterad info.
2020-03-26 11:32

Styrelsen i ESS följer och diskuterar löpande med Chefstränare/tränargrupp hur vi bör eller måste anpassa träningsverksamheten. Fortsatt ser vi inget som talar mot vår ambition att upprätthålla träningsverksamheten med utgångspunkt från Svenska simförbundets råd och folkhälsomyndighetens direktiv. Detta innebär att träningarna fortsätter som vanligt tills vidare. 


Karlsrobadet/kommunen har fokus på ökad städnings frekvens med desinficering av utsatta ytor och vi håller dialogen uppe även med dem. Simbassängen med dess klorhalt är generellt att anse som säker miljö.


Det är dock mycket viktigt att framhålla det egna ansvaret och att alla simmare och vårdnadshavare följer det allmänna rådet att den som är sjuk, även med milda symtom, inte ska delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. I övrigt upprätthåll en god hygien enligt allmänna råd med stor hänsyn till omgivningen.


Gällande varje arrangemang som kan bli aktuellt framöver kommer klubben först utföra en riskbedömning enligt då gällande direktiv. 


Vi ber er ta del av följande information och fördjupning:

https://www.svensksimidrott.se/Nyheter/simforbundet/nyheterfranssf/gallandeforeningarstraningsverksamhet


https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/


Tveka inte att höra er vid frågor eller funderingar: kansliet@eslovssim.se, attention Styrelsen.

//Styrelsen Eslövs Simsällskap


Riktlinjer för användning av tävlingsdräkter i simning
2019-10-06 17:46
Under de senaste åren har företag som utvecklar tävlingsdräkter i simning lagt ner stora resurser på att få fram högteknologiska dräkter. Dessa sk tech-dräkter har avancerad funktioner för att bland annat minska motståndet i vattnet. Dräkterna är dyra att köpa och påverkar de yngre simmarnas resultat i väldigt liten utsträckning. Därför har Svenska Simförbundets styrelse tagit fram riktlinjer för användning av dessa typer av dräkter för barn under 12 år.

Svenska Simförbundet har beslutat att förorda att tech-dräkter inte bör användas av barn under 12 år. Istället rekommenderar Svenska Simförbundet att simmaren använder tävlingsdräkter i billigare material. Svenska Simförbundet ber därför föreningarna att inkludera dessa riktlinjer i informationen till sina medlemmar. Det är också viktigt att tränare och ledare ökar förståelsen för dessa riktlinjer hos både simmare och deras föräldrar.
En tech-dräkt kommer inte att göra skillnad för en yngre simmares resultat. Hos dessa simmare är god teknik en mycket viktigare komponent för att simma snabbare.
- Fokus i dessa åldrar ska ligga mindre på resultat och mer på glädjen att idrotta och tävla. Genom att köpa en tech-dräkt för unga simmare sätter föräldern fokus på resultatet.
- Barnen ska känna och förstå att det är deras egna nedlagda tid och arbete som gör skillnad när de tävlar, inte tävlingsdräkten de har på.
- En tech-dräkt kostar mycket pengar. Vi vill att vår verksamhet ska vara inkluderande där alla känner glädje och gemenskap. Genom att låta alla barn tävla i en tävlingsdräkt som inte är så dyr underlättar vi inkludering och minskar utanförskap.

Den typ av dräkter som inte rekommenderas för barn under 12 år, är de som finns på FINA: s lista över godkända dräkter och har tejpade sömmar och tyg som med vattenavstötande egenskaper.

///Svenska Simförbundet
Nyheter från våra grupper
Sumsim Förberedande 3, 03/07 20:08 
Simiaden-Vit, 03/07 20:08 
Sumsim Förberedande 2, 03/07 20:06 
Simiaden-Vit, 14/06 19:12 
Sumsim Förberedande 3, 14/06 19:10 
Sumsim Förberedande 2, 14/06 19:07