Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Eslövs Simsällskap
Simidrott
Välkommen!

Välkommen till Eslövs simsällskap.


I menyerna längst upp på sidan hittar du information om din grupps aktiviteter, träningar m.m.

I menyn ovan hittar du allmän information om Eslövs simsällskap.

Saknar du något tar vi tacksamt emot detta via mail till kansliet.

Trevlig Läsning!


Eslövs Simsällskap!


Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!

Höstens träning upplagd samt statusuppdatering om Karlsrobadet
2020-08-26 19:28

Nu har träningsscheman som gäller från v 36 (31AUG-) skickats ut till samtliga simgrupper!

Under AUG har tränargruppen gjort ett stort arbete med att skapa det bästa möjliga upplägg utifrån det besvärliga läge som råder samt de möjligheter som erbjuds med ledig bantid i andra bassänger inom rimligt avstånd.

Sammantaget ser vi att grupperna Crawl och Medley i huvudsak tränar i undervisningsbassängen inne på Karlsrobadet kompletterat med enstaka landträningar inomhus. För övriga grupper är det en variation av träning i våra grannkommuner Höör och Hörby kompletterat med landträning i Eslöv.

Från klubbens sida ser vi att en träningsvecka erbjuder bra och mycket träning i vatten, men har stor förståelse för att träning på annan ort samt de varierande tiderna kan innebära hinder. Vi hoppas dock att grupperna tillsammans med tränare kan hjälpas åt med samtransporter och dylikt. Klubben kommer löpande utvärdera utfallet och i möjligaste mån försöka justera efter detta. Detta kommunicerar vi inom respektive simgrupp.

I utskicken om träningsscheman från v 36 ber vi om svar på, och i vilken omfattning, ni kan simma med det träningsschema som gäller för gruppen. Vi ber om ett skyndsamt svar!

Under vecka 37 kommer vi inom varje grupp lansera en anmälningstjänst (app) där varje simmare/vårdnadshavare anmäler till kommande veckors träningspass. Detta underlättar för veckoplaneringen och ger oss också nödvändiga underlag till justering av träningsupplägg.

Klubben kommer under starten SEP fakturera ut träningsavgifter för perioden tom OKT, dvs 40% om SEP-OKT, 60% om träning har skett från AUG (-OKT).

Gällande Karlsrobadet är senaste informationen från kommunen att det renoverade Karlsobadet skall stå klart till v 8 2021. Vi har fortlöpande dialog med kommunen hur detta utvecklas.

Avslutningsvis, vi är så tacksamma för det tålamod och goda humör som medlemmar visar. Låt oss tillsammans försöka göra det allra bästa möjliga av den period vi går igenom! Välkomna till träningshösten!

Styrelsen ESS

 

Adressuppgifter träningsplatser:

UVB, Undervisningsbassängen, Karlsobadet, Eslöv

Ekenässkolan, Skolgatan 18, 241 31 Eslöv

Höör, Höörs Bad- och Sportcentrum, Friluftsvägen 11, 243 30 Höör

Hörby, Lågedammsbadet, Byggmästaregatan 6, 242 32 Hörby

Till medlemmar ESS, status inför hösten 2020
2020-07-30 16:34

Detta är en uppdatering av den information som lades ut 2020-06- 22.

Eslövs kommun har kommunicerat att inomhusbassängen på Karlsrobadet inte kommer vara tillgänglig under resterande del av 2020 som en följd av planerad renovering i höst. Kommunen kan ännu inte lämna besked på om det blir någon tältlösning över den mindre utebassängen. Utebassängerna kommer dock vara öppna under hela september.

ESS gör en planering av hösten utifrån ovan. Vi kommer att starta höstterminen enligt normal tidsplanering och för respektive simgrupper informera om träningsupplägget. Vi vill dock informera om hur den generella planeringen ser ut som vi i höst ser ske i ett par olika steg.

Vi kommer utnyttja utebassängen så länge den är tillgänglig och komplettera upp med landträning ute eller inne som ett steg 1.

I ett steg 2 ser vi i vilken omfattning vi kommer kunna erbjuda bassängtid inomhus. För de yngre grupperna (Crawlgrupper, Medley och Simiaden) kommer den i huvudsak bestå av den mindre undervisningsbassängen på Karlsrobadet.

För de äldre grupperna (SF1, SF2, Sumsim, Simfys och JSM) har vi pågående dialoger med grannkommuner och grannklubbar. I vilken omfattning vi kommer kunna addera bassängtid inomhus för dessa grupper återkommer vi till respektive grupp. Vi har tillförsikt i detta!

Klubben har beslutat att höstens träningsavgift kommer delas upp i två eller tre steg vartefter vi vet hur träningens omfattning och innehåll tar form.

Som kommunicerades senast, 2020 är en utmaning för oss, både då först Covid-19 och sedan då en helt indisponibel inomhusbassäng. Våren och sommaren avlöpte på ett bra sätt med många träningstimmar och glada och motiverade simmare. Klubben är tacksamma för den förståelse som medlemmar har visat och vi är övertygade att klubben med samma moral kan göra detta till en bra tränings- och (förhoppningsvis) tävlingshöst. För att därefter med en nyrenoverad inomhusbassäng längre fram lyfta och utvecklas med den kraft som lite motgång kan ge!

 

Vi kommer löpande informera vidare om hur hösten utvecklas och har ni frågor, skicka dem till kansliet@eslovssim.se, att. styrelsen.

 

Styrelsen ESS

Grupper och träningstider HT 20
2020-07-20 17:39
Hej alla!

Just nu uppdaterar vi gruppindelning och träningstider inför hösten 2020. Därför stämmer tider och grupper på hemsidan inte utan respektive grupp får i god tid innan gruppens träning börjar, ett mail med aktuella tider.

Väl mött
/tränargruppen

Verksamheten i ESS under Covid-19/Corona. Uppdaterad info.
2020-03-26 11:32

Styrelsen i ESS följer och diskuterar löpande med Chefstränare/tränargrupp hur vi bör eller måste anpassa träningsverksamheten. Fortsatt ser vi inget som talar mot vår ambition att upprätthålla träningsverksamheten med utgångspunkt från Svenska simförbundets råd och folkhälsomyndighetens direktiv. Detta innebär att träningarna fortsätter som vanligt tills vidare. 


Karlsrobadet/kommunen har fokus på ökad städnings frekvens med desinficering av utsatta ytor och vi håller dialogen uppe även med dem. Simbassängen med dess klorhalt är generellt att anse som säker miljö.


Det är dock mycket viktigt att framhålla det egna ansvaret och att alla simmare och vårdnadshavare följer det allmänna rådet att den som är sjuk, även med milda symtom, inte ska delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. I övrigt upprätthåll en god hygien enligt allmänna råd med stor hänsyn till omgivningen.


Gällande varje arrangemang som kan bli aktuellt framöver kommer klubben först utföra en riskbedömning enligt då gällande direktiv. 


Vi ber er ta del av följande information och fördjupning:

https://www.svensksimidrott.se/Nyheter/simforbundet/nyheterfranssf/gallandeforeningarstraningsverksamhet


https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/


Tveka inte att höra er vid frågor eller funderingar: kansliet@eslovssim.se, attention Styrelsen.

//Styrelsen Eslövs Simsällskap


Riktlinjer för användning av tävlingsdräkter i simning
2019-10-06 17:46
Under de senaste åren har företag som utvecklar tävlingsdräkter i simning lagt ner stora resurser på att få fram högteknologiska dräkter. Dessa sk tech-dräkter har avancerad funktioner för att bland annat minska motståndet i vattnet. Dräkterna är dyra att köpa och påverkar de yngre simmarnas resultat i väldigt liten utsträckning. Därför har Svenska Simförbundets styrelse tagit fram riktlinjer för användning av dessa typer av dräkter för barn under 12 år.

Svenska Simförbundet har beslutat att förorda att tech-dräkter inte bör användas av barn under 12 år. Istället rekommenderar Svenska Simförbundet att simmaren använder tävlingsdräkter i billigare material. Svenska Simförbundet ber därför föreningarna att inkludera dessa riktlinjer i informationen till sina medlemmar. Det är också viktigt att tränare och ledare ökar förståelsen för dessa riktlinjer hos både simmare och deras föräldrar.
En tech-dräkt kommer inte att göra skillnad för en yngre simmares resultat. Hos dessa simmare är god teknik en mycket viktigare komponent för att simma snabbare.
- Fokus i dessa åldrar ska ligga mindre på resultat och mer på glädjen att idrotta och tävla. Genom att köpa en tech-dräkt för unga simmare sätter föräldern fokus på resultatet.
- Barnen ska känna och förstå att det är deras egna nedlagda tid och arbete som gör skillnad när de tävlar, inte tävlingsdräkten de har på.
- En tech-dräkt kostar mycket pengar. Vi vill att vår verksamhet ska vara inkluderande där alla känner glädje och gemenskap. Genom att låta alla barn tävla i en tävlingsdräkt som inte är så dyr underlättar vi inkludering och minskar utanförskap.

Den typ av dräkter som inte rekommenderas för barn under 12 år, är de som finns på FINA: s lista över godkända dräkter och har tejpade sömmar och tyg som med vattenavstötande egenskaper.

///Svenska Simförbundet
Nyheter från våra grupper
Det finns inga nyheter..