Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Eslövs Simsällskap
Simidrott
Verksamheten i ESS under Covid-19/Corona.
2020-03-15 08:27
Styrelsen i ESS har beslutat att följa Svenska simförbundets och folkhälsomyndighetens direktiv och råd. Detta innebär att träningarna fortsätter som vanligt tills vidare.


Under Folkhälsomyndighetens presskonferens fredagen den 13 mars gavs riktlinjer för idrottsträningar som kan hjälpa föreningarna fatta beslut kring sin verksamhet. Folkhälsomyndigheten menar att mindre evenemang inte behöver ställas in på grund av risk för viruset.
– Det finns ingen anledning att ställa in mindre evenemang, som idrottsträningar med 10-20 personer. Tvärtom är det viktigt att aktiviteter för hälsan pågår, att helt förlama samhället på aktiviteter tjänar inte det här syftet och motverkar de allmänna hälsomålen.

ESS följer de direktiv och råd som Simförbundet anger. Vi följer uppdateringar och kommunicerar förändringar på hemsida och via mail.

///Styrelsen