SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Eslövs Simsällskap
Simidrott
Välkommen!

Välkommen till Eslövs simsällskap.


I menyerna längst upp på sidan hittar du information om din grupps aktiviteter, träningar m.m.

I menyn ovan hittar du allmän information om Eslövs simsällskap.

Saknar du något tar vi tacksamt emot detta via mail till kansliet.

Trevlig Läsning!


Eslövs Simsällskap!


Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!

Tränare i Eslövs Simsällskap tilldelad idrottsledarstipendium
2022-05-08 16:10
Representant från Sparbanken Skåne och tränare Filippa Fridh

Det är med stor glädje vi kan meddela att vår simtränare Filippa Fridh tilldelats Sparbanken Skånes Idrottsledarstipendium!

 

Mycket arbete och stort engagemang förtjänar att uppmärksammas. Eslövs Simsällskap är glada och stolta över att ha Filippa som ledare och förebild för våra simmare. Klubben nominerade Filippa till Sparbanken Skånes idrottsledarstipendium och torsdagen den 5 maj lämnades priset över. Stipendiumet består av en del som tillfaller Filippa och en del som tillfaller klubben för framtida utvecklingsarbete. Stort grattis Filippa!

 

ÅRSMÖTE 2022 15MAR kl 18.00, digital möteslänk och material
2022-03-08 21:46

Till medlemmar i Eslövs Simsällskap

 

Medlemmar i Eslövs Simsällskap kallas härmed till ordinarie årsmöte:

Tid: TISDAGEN den 15 MARS 2022, kl 18:00

Plats: Digitalt möte via länk: https://meet.google.com/haf-xtbt-bme

 

Material inför mötet ligger här under DOKUMENT/ÅRSMÖTE 2022.

 

Se kallelse under dokument eller i tidigare nyhet nedan.

 

Väl mött!

 

PA Landmyr, Ordf ESS

 

ÅRSMÖTE 2022
2022-02-22 20:53

Till medlemmar i Eslövs Simsällskap

 

Medlemmar i Eslövs Simsällskap kallas härmed till ordinarie årsmöte:

Tid: TISDAGEN den 15 MARS 2022, kl 18:00

Plats: Digitalt möte via länk och telefon (skickas ut via mail veckan innan mötet)

Ärenden: Enligt nedan föreslagen dagordning

Välkommen till årsmötet som vi även i år avhåller digitalt. Även 2022 har präglats av Covid-19 i princip helt utan tävlingsverksamhet, så traditionell prisutdelning och förtäring uteblir. Avtackning av seriesimspensionärer och pokalutdelning för Utmanaren kommer ske i andra sammanhang.

Ändå, hjärtligt välkomna!

Styrelsen, genom PA Landmyr (ordförande)

 

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Val av styrelse, revisorer och valberedning
11. Val av tävlingskommitté
12. Inkomna motioner
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Noter: Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget samt förslag och motioner från styrelsen kommer finnas tillgängliga alla ESS medlemmar en vecka innan årsmötet.

Läs mer om årsmötets formalia på hemsidan (www.eslovssim.se/dokument/stadgar).

Information till medlemmar med familjekoppling - aviseringar
2022-01-20 19:35

Hej,

 

Denna information gäller enbart medlemmar med familjekoppling*.

TERMINSSTART VT 2022 - information och planering
2022-01-17 09:26

Hej simmare & ESS-vänner!

 

Då har vi äntligen kommit igång med en ny termin! Vi känner oss hemmastadda i den nyrenoverade bassängen efter hösten då vi återgick i en - nåjå - normal träningsverksamhet och återuppstartad egen tävlingsverkssamhet. Känslan är att vi "bottnade" under våren 2021 och har sett en positiv utveckling under hösten och vi ser ett ökat antal medlemmar till teminstarten VT2022. Träningsavgifter är aviserade till alla medlemmar under förra veckan (v 2).

 

Restriktionm maa Covid-19

De senaste veckorna har dock återigen påmint oss om att restriktioner pga pandemin kommer fortsätta vara en del av vår vardag. De allmänna råden gäller för hur vi beter oss på träning, före och efter i omklädningsrum samt naturligtvis inte alls kommer till träning om vi känner symptom. Vi är i dialog med kommunen om antalsbegränsningar på badet och ev. förändringar där. 

 

Utmanaren 13/2 uppskjuten

Vi har tagit beslut att INTE genomföra vår planerade interna tävling UTMANAREN 13/2. Det fungerar tyvärr inte riktigt i rådande läge utan den skjuts framåt med idag oklar ny datum - självklart är det klubbens ambition att genomföra 2 st "Utmanaren" per termin. Tyvärr ser vi att fletalet tävlingar just nu ställs in, men vi hoppas inte att vår stora tävling Späckhuggarsim skall drabbas.

 

Barnidrott & simtävlingar

När det gäller tävlingar generellt har Simförbundet gett ett inriktningsbeslut för hur dessa framöver skall bedrivas - se och läs bilagt dokument här. Vi tillsammans med övriga simklubbar följer och anpassar oss till denna policy men vi vill klaragöra att det inte råder tävlingsförbud för simmare under 13 år. Det är mer en fråga om hur resultat presenteras och närliggande principer. Det blir säkert en del nya upplägg på tävlingar framgent, dock det finns behov av en del klargöranden från förbundets sida i ämnet. 

 

Funktionärer

Inställda och uppskjutna tävlingar till trots, samtidigt välkomnar vu en hel del nya simfamiljer i klubben. Att som ideell förening bedriva egna interna eller externa tävlingar bygger på många personers insatser och vi kommer under denna termin jobba för att bygga upp en bra funktionärskår igen. Behovet grundar sig naturligtvis av den senaste 1,5 årens jobbiga tid och ett naturligt "generationsskifte".

 

Klubbens förväntan är att vi har en aktiv funktionär per simmande familj, se vår policy. Att verka som funktionär vid våra arrangemang är ett givande sätt att komma närmare simsporten, de simaktiva och att bidra till klubbens ideella verksamhet och ekonomi (det  blir ju en cirkulär rörelse som kommer medlemmar åter till del).

 

Årsmöte & styrelsearbete

Årsmötet 2022 planeras till v 11, mitten mars månad. Sittande styrelse återkommer i sinom tid med mer detaljer och formella underlag till detta möte. Vi kommer sannolikt avhålla årsmötet digitalt  - exakt dag kommer bestämmas i dialog med er medlemmar för att möjliggöra ett så stort deltagande som möjligt.

 

Årsmötet 2022 innebär ett behov av en del nyval av ledamöter och vår valberedning  jobbar just nu med namnförslag och förfrågningar. Vi hoppas att det finns familjemedlemmar som har kompetens och intresse att hjälp klubben framåt. Vi har en fantastisk tränargrupp som verkar här och nu, men de behöver stöd och riktning av en aktiv styrelse och andra näraliggande roller som jobbar med klubbens framtid och resurser samt driver mot klubbens ambitioner framåt. Har du intresse, vänd dig gärna till undertecknad eller skicka ett mail till kansliet. Din insats är viktig för en ideell verksamhets framgång.

 

Med förhoppning om en ljusnande vår och strålande vårtermin,

 

ESS styrelse gnm PA Landmyr (ordf)

Nyheter från våra grupper
Sommarsim , 26/05 22:24